درباره ما

ما که هستیم؟

شرکت مهندسین مشاور زنجیره تامین کارآمد (مسئولیت محدود)، در سال 1389 و با هدف ارائه راه حل های تخصصی به مدیران در حوزه لجستیک و زنجیره تامین با تمرکز ویژه بر انبارها تاسیس گردید. اما سابقه فعالیت متخصصان ما در این مجموعه به سال های دورتر باز می گردد. بله، سال ها پیش از آنکه واژگان لجستیک و زنجیره تامین در صنایع ما رواج یابند، ما به فعالیت در این حوزه مشغول بوده ایم و همچنان، استوار و ثابت قدم به راه خود ادامه می دهیم.


 

ما چه می کنیم؟

ما شما را در غلبه بر چالش های انبارداری و بهره گیری از فرصت های آن همراهی می کنیم.

چگونه آن را انجام می دهیم؟

ما دانش و تجربیات خود را در اختیار شما قرار می دهیم.

چه اهدافی را دنبال می کنیم؟

می خواهیم به شما کمک کنیم تا هزینه های انبارداری خود را کاهش و حاشیه سودتان را افزایش دهید.

چه ویژگی هایی ما را متمایز می سازد؟

دانش به روز، تجربیات گسترده، ارائه راه حل های انعطاف پذیر و همراهی با شما تا دستیابی به نتیجه