راه حل های ما

راه حل های ما در «مهندسین مشاور زنجیره تامین کارآمد» عبارتند از:

  • بازرسی ایمنی انبارها
  • چکاپ عملیاتی انبارها
  • طراحی و ساماندهی انبارها
  • تحلیل منفعت/هزینه اتوماسیون انبارها
  • بهینه سازی سیستم های مدیریت موجودی
  • بهینه سازی سیستم های مدیریت انبار (WMS)
  • نظارت بر اجرای پروژه های ایجاد، توسعه و ساماندهی انبارها 
  • برگزاری دوره های آموزشی کاربردی در حوزه های لجستیک و زنجیره تامین

جهت دریافت اطلاعات بیشتر کافیست با شماره تلفن 44196422 (021) تماس بگیرید.