تحلیل منفعت-هزینه اتوماسیون انبارها

ما همواره در معرض تبلیغاتی هستیم که اتوماسیون/مکانیزاسیون را به عنوان نسخه شفابخش به همگان توصیه می کنند. وعده هایی همچون بازگشت سریع سرمایه، افزایش چشمگیر دقت عملکرد و بهبود خارق العاده کارآیی، فریبنده هستند. اما آیا حقیقت نیز دارند؟ مهم تر از آن، آیا انتظارات خاص شما را برآورده خواهند کرد؟ 


به اعتقاد «مهندسین مشاور زنجیره تامین کارآمد»، اتوماسیون انبار اکسیری نیست که بتوان از آن انتظار معجزه داشت؛  چه بسا  اگر درست اجرا نشود، مشکلات جدیدی را  نیز ایجاد خواهد کرد. ما تکنولوژی های  مختلف  را  می شناسیم، حیطه  کاربرد هر یک را می دانیم و  با  بررسی دقیق عملیاتتان به شما کمک می کنیم تا بهترین راه حل ها را به کار گیرید. ما مشاوری  مستقل هستیم، نه فروشنده تجهیزات. لذا، ارزیابی های ما صرفاً بر اساس منافع شما خواهد بود.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر کافیست با شماره تلفن 44196422(021) تماس بگیرید.