بهینه سازی سیستم مدیریت انبار (WMS)

سیستم مدیریت انبار (WMS) سالهاست به عنوان ابزاری کارآمد جهت مدیریت کالاها در انبار به کار گرفته می شود. قابلیت  شناسایی و ردیابی کالاها از تامین کننده تا مصرف کننده، ایجاد بستر مناسب جهت رعایت مکانیزم FIFO/FEFO، جلوگیری از رفتارهای سلیقه ای اپراتورها و تصمیم گیری سیستماتیک در مورد موقعیت مناسب جهت استقرار کالا در انبار و برداشت آنها هنگام ارسال و دسترسی سریع به اطلاعات برخی از مزایای بکارگیری این سیستم هستند.


از دیدگاه «مهندسین مشاور زنجیره تامین کارآمد» دیگر زمان آن رسیده تا شما نیز از مشکلات روش های دستی و  کاغذی رها شده و از مزایای سیستم های مدیریت انبار بهره مند شوید. ما با بررسی دقیق  فرآیندهای جاری  و  پیش بینی نیازهای  آتی، شما را در مسیر توسعه یا خرید نرم افزار مناسب مدیریت انبار و استقرار آن همراهی می کنیم.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر کافیست با شماره تلفن 44196422(021) تماس بگیرید.