نظارت بر اجرای پروژه های انبار

در  پروژه های ایجاد، توسعه یا ساماندهی انبارها، اغلب مجموعه متنوعی از سیستم ها وجود دارند  که باید با  یکدیگر همخوانی  داشته  باشند. بعلاوه، مقایسه پیشنهادات تامین کنندگان مختلف مستلزم تخصص کافیست. در نهایت، اجرای دقیق پروژه مطابق طرح مهم است؛ چرا که با تخطی پیمانکاران از اجرای دقیق طرح، از کاربردی بودن آن کاسته خواهد شد. 


در «مهندسین مشاور زنجیره تامین کارآمد» ما به پشتوانه سال ها تجربه و دانش خود، شما را در مسیر اجرای پروژه همراهی می کنیم. بدین  ترتیب که با تهیه درخواست پیشنهادیه به شما کمک می کنیم به زبانی مشترک با تامین کنندگان سخن بگویید. با معرفی تامین کنندگان معتبر و ارزیابی پیشنهادات دریافتی به شما در انتخاب پیمانکاران قابل اتکا کمک می کنیم و با نظارت بر اجرای طرح به شما اطمینان می دهیم که نتایج مورد انتظار حاصل خواهد شد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر کافیست با شماره تلفن 44196422(021) تماس بگیرید.