Novaltia Solutions


Novaltia یکی از بزرگترین عمده فروشان دارو در اسپانیا می باشد. انبار Zaragoza یکی از چهار انبار متعلق به این مجموعه است که از آخرین تکنولوژی های روز دنیا در عرصه انبارداری برخوردار است. در Novaltia Solutions از شرکت های زیرمجموعه شرکت Novaltia، جمعی از متخصصان عرصه توزیع دارو دانش عملی خود را در قالب حیطه کاملی از خدمات مرتبط در اختیار مشتریان قرار می دهند و با راهنمایی ایشان طی مراحل زیر، موفقیت هر پروژه را تضمین می کنند:

مرحله 1: طراحی انبار

مرحله 2: عقد قرارداد با تامین کنندگان

مرحله 3: نظارت بر اجرای پروژه

مرحله 4: راه اندازی انبار

مرحله 5: بهینه سازی انبار

لطفاً جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت Novaltia solution مراجعه فرمائید.