Generix Group


گروه Generix با ارائه نرم افزارهای مشارکتی به مشتریان خود کمک می کند تا با چالش های شرکت های دیجیتالی اعم از تسهیل فرآیند خرید، توسعه زنجیره تامین دیجیتال و لزوم جریان خودکار اطلاعات میان حلقه های زنجیره تامین مواجه شوند. گروه Generix با ارائه خدمات متمایز عملکرد کلی شرکت ها را در اکوسیستم آنها بهبود می بخشد و آنها را قادر می سازد تا انتظارات مشتریان را که دائماً نیز در حال تغییر است، برآورده سازند. حضور بیش از 5000 یازیگر بین المللی، گروه Generix را به عنوان یک شرکت اروپایی پیشرو در این عرصه با نزدیک به 50 میلیون یورو گردش مالی مطرح نموده است.

لطفاً جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت گروه Generix مراجعه فرمائید.